Leksykon
spirala

Dbałość o zachowanie tradycji matematyki polskiej jest  jednym ze statutowych celów Polskiego Towarzystwa Matematycznego, którego realizacji służy Internetowy Leksykon  Matematyków Polskich. Biogramy, zawierające szczegółowe informacje o osiągnięciach naukowych twórców pozycji polskiej matematyki. zostały opracowane przez ekspertów w odpowiednich dziedzinach. U Czytelnika zakłada się przygotowanie w zakresie  pierwszych lat studiów matematycznych.

Udostępniamy Leksykon in statu nascendi; jego uzupełnianie o nowe biogramy, doskonalenie merytoryczne oraz techniczne jest zadaniem na wiele lat. PTM serdecznie zaprasza osoby, które chciałyby wspomóc budowę Leksykonu swoją radą lub pracą o listy na adres zgptm@ptm.org.pl lub o dzielenie się komentarzami i uzupełnieniami na Forum Dyskusyjnym Leksykonu.

One of the statutory aims of the Polish Mathematical Society is to preserve the Polish mathematical tradition. The Internet Lexicon of Polish Mathematicians is offered with this aim in mind. The biographies, providing information on academic achievements of the people who created Polish mathematics, have been written by experts in the appropriate fields. The summaries given of academic achievements work on the assumption that the reader is trained in mathematics at least to undergraduate level.

We are making the Lexicon available at an early stage in its compilation, and for many years to come, new biographies will be added and the contents and form will be updated. The Polish Mathematical Society cordially invites anyone who wishes to contribute advice or assistance in compiling the Lexicon to write to zgptm@ptm.org.pl or simply to share their comments and offer supplementary information on the Lexicon's Discussion Forum.