Kazimierz Kuratowski

Kazimierz Kuratowski Urodzony: 2 lutego 1896 roku w Warszawie.
Zmarł: 18 czerwca 1980 roku w Warszawie.
Genealogia matematyczna
Kalendarium


Kalendarium

1896 Urodził się w Warszawie, 2 lutego; matka - Róża z Karzewskich ojciec - Marek, wybitny prawnik cywilista.
1913 Matura w gimnazjum teolologicznym P. Chrzanowskiego w Warszawie (obecnie liceum im. Zamoyskiego).
1913-14 Studia na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Glasgow.
1915-18 Studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego; w 1917 r. Aktywny udział w strajku studenckim przeciw władzom okupacyjnym.
1917 Pierwsza publikacja naukowa.
1921 Doktorat (styczeń) na podstawie wyników o aksjomatyce przestrzeni topologicznych (pierwsza część) i continuach nieprzywiedlnych (druga część): promotor Wacław Sierpiński (faktyczny opiekun naukowy Zygmunt Janiszewski zmarł w 1920); habilitacja (jesień); od listopada docent w Uniwersytecie Warszawskim; aktywny udział w tworzeniu Warszawskiej Szkoły Matematycznej i współpraca z Fundamenta Mathematicae.
1922 Praca zawierająca "lemat Kuratowskieg-Zorna".
1923 Zastępca profesora w Uniwersytecie Warszawskim.
1927 Pobyt w Getyndze; obejmuje katedrę na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej, gdzie pracuje do jego likwidacji w 1933r.
1928 Zostaje członkiem redakcji Fundamenta Mathematicae, od roku 1945 do śmierci jest redaktorem naczelnym (początkowo wspólnie z W. Sierpińskim).
1928/29 Rozwiązanie, wspólnie ze Stefanem Banachem, ogólnego problemu miary postawionego przez Felixa Hausdorffa i kontynuacja tych badań przez Stanisława Ulama, ucznia Kuratowskiego.
1929 Ślub z Jadwigą Kozłowską.
1930 Praca o niespłaszczalnych grafach Kuratowskiego.
1931 Rodzi się córka Zofia.
1933 Monoggrafia Topologie I.
1934 Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim (do 1965).
1936 Pobyt w Princeton i rozwiązanie, wspólnie z Johnem von Neumannem, problemu N. Łuzina o złożonści deskryptywnej "powierzchni Lebesgue'a".
1939-45 Okres okupacji niemieckiej: 1939-42 wykłada w konspiracyjnym Uniwersytecie Warszawskim; od maja 43 do wybuchu powstania - ukrywa się przed aresztowaniem.
1945 Od jesieni wznawia wykłady w Uniwersytecie Warszawskim.
1946 Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego (do 1953); podręcznik Rachunek różniczkowy i całkowy (tłumaczony na angielski i hiszpański).
1949 Dyrektor nowo utworzonego Państwowego Instytutu Matematycznego (od 1952 - w strukturze PAN)
- funkcję pełni do przejścia na emeryturę w 1967 r.
1950 Monografia Topologie II.
1952 Wspólna z Andrzejem Mostowskim monografia Teoria mnogości (tłumaczona na angielski i rosyjski, rozszerzone wydanie w 1976 r.); członek PAN.
1953 Członek zagraniczny Węgierskiej Akademii Nauk; w późniejszych latach zostaje członkiem Akademii Nauk ZSRR (1966), Royal Society of Edinburgh (1966), Włoskiej Akademii Nauk i Sztuk w Palermo (1968), Austriackiej Akademii Nauk (1968), Akademii Nauk NRD w Berlinie (1969), Rzymskiej Akademii dei Lincei, Argentyńskiej Akademii Nauk (1975).
1955 Książka "Wstęp do teorii mnogości i topologii" (tłumaczona na angielski, francuski, hiszpański, rumuński i bułgarski).
1957 Zostaje wiceprezesem PAN - funkcję tę pełni do 1968 r.
1958 Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu w Pradze; w późniejszych latach doktoraty Honoris Causa Uniwersytetu w Glasgow i Uniwersytetu Wrocławskiego (1959) oraz Uniwersytetu Paryskiego (1966).
1959 Członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii Matematycznej.
1963 Wiceprezes Międzynarodowej Unii Matematycznej (do 1966).
1965 Praca zawierająca "twierdzenie Kuratowskiego-Rylla-Nardzewskiego o selekcjach".
1966 Monografia Topology, vol I - rozszerzona wersja Topologie I.
1968 Monografia Topology, vol II - rozszerzona wersja Topologie II (oba tomy tłumaczone na rosyjski).
1980 Umiera 18 czerwca w Warszawie.


Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Wiadomości Matematyczne Wiadomości Matematyczne
Commentationes Mathematicae Commentationes Mathematicae
Didactica Mathematicae Didactica Mathematicae
Matematyka Stosowana Matematyka Stosowana
Antiquitates Mathematicae Antiquitates Mathematicae
Fundamenta Informaticae Fundamenta Informaticae
Delta Delta

Zarząd Główny PTM, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, E-mail: zgptm@ptm.org.pl