Samuel Eilenberg

Samuel Eilenberg Urodzony: 30 września 1913 roku w Warszawie.
Zmarł: 30 stycznia 1998 roku w Noym Jorku.
Genealogia matematyczna
Kalendarium


Kalendarium

1913 Urodzony w Warszawie dnia 30 września.
1930 Matura w Gimnazjum Ascola w Warszawie i wstąpienie na Uniwersytet Warszawski.
1934 Zakończenie studiów wyższych w UW w zakresie matematyki.
Praca magisterska pt. „O przekształceniach perjodycznych powierzchni kuli”.
1936 Doktor matematyki na podstawie rozprawy pt. „O zastosowaniach topologicznych odwzorowań na okrąg koła.”
Uniwersytet Warszawski; Promotor: Kazimierz Kuratowski (faktyczny opiekun: Karol Borsuk).
1938 Pobyt w Cambridge (??).
1939 Przybycie do Nowego Jorku 23 sierpnia.
1940 Podjęcie pracy w University of Michigan.
1945-46 Visiting lecturer w Princeton University.
1946 Full professor w University of Indiana.
1947 Podjęcie pracy w Columbia University w Nowym Jorku.
1948 Przyjęcie obywatelstwa USA.
1950/51 Rok w Paryżu na stypendium Guggenhaima i Fulbrighta. Wejście do grupy Bourbaki.
1952 Książka Foundations of Algebraic Topology (współautor N. Steenrod).
1956 Książka Homological Algebra. (współautor H. Cartan).
1958 Wykład plenarny na ICM w Edynburgu pt. Applications of Homological Algebra in Topology.
1960 Małżeństwo z Natasa Chterenzon (rozwód 1969).
1967 Colloqium lecturer, American Mathematical Society.
1972 Członek honorowy London Mathematical Society.
1974 Książka Automata, Languages, and Machines. Academic Press.
1982 Tytuł University Professor w Columbia University w Nowym Jorku - emerytura.
1985 Doctor Honoris Causa University of Pennsylvania.
1986 Nagroda Wolf Foundation (Izrael).
1987 American Mathematica Society Steele Prize.
1991 Wykład im. Wacława Sierpińskiego na posiedzeniu Oddziału Warszawskiego PTM pt. „40 lat powojennej topologii”.
1991 Członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk.
1993 Ostatnia wizyta w Polsce na konferencjach w Toruniu i Kazimierzu Dolnym.
1998 Zmarł w Nowym Jorku 30 stycznia.


Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Wiadomości Matematyczne Wiadomości Matematyczne
Commentationes Mathematicae Commentationes Mathematicae
Didactica Mathematicae Didactica Mathematicae
Matematyka Stosowana Matematyka Stosowana
Antiquitates Mathematicae Antiquitates Mathematicae
Fundamenta Informaticae Fundamenta Informaticae
Delta Delta

Zarząd Główny PTM, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, E-mail: zgptm@ptm.org.pl