Karol Borsuk

Karol Borsuk Urodzony: 8 maja 1905 roku w Warszawie.
Zmarł: 24 stycznia 1982 roku w Warszawie.
Genealogia matematyczna
Kalendarium

Autorzy opracowania:
Sławomir Nowak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Stanisław Spież, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa
Henryk Toruńczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Kalendarium

1905 Karol Borsuk urodził się 8 maja 1905. Rodzicami byli Marian (chirurg) i Zofia (z domu Maciejewska).
1915-1923 Nauka w Gimnazjum im. S. Staszica w Warszawie.
1923-1927 Studia matematyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego.
1927 Magisterium z matematyki. Promotorem był Prof. Wacław Sierpiński.
Praca magisterska poświęcona była iteracjom przekształceń ciągłych.
1929 Asystentura w I Katedrze Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.
1929 Zostaje członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
1930 Obrona doktoratu. Promotorem był Prof. Stefan Mazurkiewicz.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „O retraktach i zbiorach związanych”.
1931-1932 Korzystając ze stypendium Funduszu Kultury Narodowej odwiedza ośrodki naukowe we Lwowie, Wiedniu (K. Menger), Zurichu (H. Hopf) i Insbruku (L. Vietoris).
1934 Habilitacja na Uniwersytecie Warszawskim.
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „O zagadnieniu topologicznego scharakteryzowania sfer euklidesowych”.
1936 Ślub z Zofią Paczkowską, 26 kwietnia 1936.
1937 Zostaje członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
1938 Zostaje profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego i Kierownikiem III Katedry Matematyki.
1939-1953 Skarbnik Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
1939-1944 Wykłada w tajnym Uniwersytecie Warszawskim i kursach politechnicznych w Szkole Wawelberga i Rotwanda.
1943 Uwięzienie i pobyt w więzieniu na Pawiaku.
Aresztowanie nastąpiło 2 czerwca 1943, wypuszczono na wolność 13 sierpnia 1943.
1943 Projektuje grę planszową „Hodowla zwierzątek” (obecnie rozprowadzaną pod nazwą Superfarmer przez firmę Granna).
Wspólnie z żoną produkuje zestawy do gry.
1944 W trakcie Powstania Warszawskiego zostaje wraz z rodziną wywieziony do obozu w Pruszkowie.
1945 Zostaje członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.
1946 Zostaje Profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego i Kierownikiem Katedry Geometrii.
1946 Zostaje Sekretarzem Redakcji Fundamenta Mathematicae i członkiem Komitetu Redakcyjnego Monografii Matematycznych.
1946 Rok akademicki 1946/1947 spędza w Institute for Advanced Study w Princenton.
1946-1948 Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
1948-1975 Kierownik Zakładu Topologii Państwowego Instytutu Matematycznego
(później Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk).
1952-1964 Kierownik Seminarium Matematycznego Uniwersytetu warszawskiego.
1952 Zostaje członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.
1952 Zostaje Zastępcą Redaktora Fundamenta Mathematicae, (później Redaktorem).
Zakłada nowe pismo Dissertationes Mathematicae i zostaje jego Redaktorem.
1953 Wchodzi w skład Kolegium Redakcyjnego Biuletynu Polskiej Akademii Nauk.
1953 Zostaje członkiem korespondentem Bułgarskiej Akademii Nauk.
1954 Wykład „Sur l'élimination de phénomènes paradoxaux en topologie générale”
w trakcie obrad Międzynarodowego Kongresu Matematycznego w Amsterdamie.
1956 Zostaje członkiem zwyczajnym Polskiej Akademii Nauk.
1956-1967 Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Matematycznego (Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego).
1959 W roku akademickim 1959/1960 wykłada w University of California w Berkley.
1963 W roku akademickim 1963/1964 wykłada w University of Wisconsin w Madison.
1967 W roku akademickim 1967/1968 wykłada w Rudgers University w Nowym Brunszwiku.
1974 W roku akademickim 1967/1968 wykłada w University of California w Riverside.
1975 Zostaje członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
1976 Doctor honoris causa Uniwersytetu w Zagrzebiu.
1980-1982 Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk.
1982 Członek Papieskiej Akademii Nauk.
1982 Karol Borsuk zmarł 24 stycznia 1982 w Warszawie.


Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Wiadomości Matematyczne Wiadomości Matematyczne
Commentationes Mathematicae Commentationes Mathematicae
Didactica Mathematicae Didactica Mathematicae
Matematyka Stosowana Matematyka Stosowana
Antiquitates Mathematicae Antiquitates Mathematicae
Fundamenta Informaticae Fundamenta Informaticae
Delta Delta

Zarząd Główny PTM, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, E-mail: zgptm@ptm.org.pl